Vestin - izolační materiály

      

 

úvod Protihlukové izolace stavebnictví  tlumení pro auto-hifi kontakt

 jsme na FACEBOOKU

   aktuality AMS-Tecsound strojírenství odhlučnění počítačů ISO9001

staňte se naším fanouškem


Charakteristika
AMS-Tecsound


ČSN EN ISO 9001:2001
reg. číslo certifikátu:
2004/90

Základní technické informace o fóliích AMS-Tecsound


Neasfaltická, hygienicky a ekologicky nezávadná hmota, vyrobená na bázi chlorovaného polyetylenu
s minerálním plnivem, aromatickým olejem a dalšími aditivy. Vzhledem k její vysoké neprůzvučnosti
a při kombinaci s vhodnými pohltivými materiály je možné dosáhnout podstatného snížení hlučnosti stroje,
případně při zachování stejné hlučnosti podstatného snížení hmotnosti zařízení na němž je tato fólie použita.
Vysoká plasticita této hmoty umožňuje nejen překrytí tvarově velmi složitých ploch, ale i snížení rezonancí a
vibrací tenkých plechů, přičemž tato schopnost se významně nemění ani v závislosti na čase ani na nízkých
teplotách.Základní technické parametry

rozměry

1000x2000 mm, tl. 2 mm, 3 mm, případně 4 mm

 

měrná hmotnost

1850 kg/m3

 

plošná hmotnost

3,5 - 8 kg/m2 dle tloušťky fólie

 

barva

žlutohnědá až zelenohnědá

 

tažnost

min. 300%

 

hořlavost

vyhovuje požadavkům na hořlavost materiálu interiérech vozidel
dle sbírky zák. č. 102/1995
vyhovuje normě VW-TL 1010
stupeň C1 - dle ČSN 730862
třída B s2 d0  dle  EN 13 501
 

emise formaldehydu

vyhovuje normě VW-PV 3925

emise uhlíku

vyhovuje normě VW-PV 3341

hodnocení zápachu

vyhovuje normě VW-PV 3900

hydroizolační vlastnost

nasákavost dle ČSN 64 0112: 14 dní.....0,61; 28 dní.....0,87
navlhavost 14 dní.....0,07; 28 dní.....0,09
difuse vodní páry μQmax = 2,37.104 dle ČSN 73 2580
odolnost v alkalickém a kyselém prostředí dobrá dle ČSN 640242
 

hygienická nezávadnost

souhlasné stanovisko hlavního hygienika ČR: HEM-3214 -5.8.94

 

protiradonová účinnost

součinitel difuse radonu D (m2/s) 5,8 . 10-12       

 

certifikace materiálu

Certifikát č. C1-96-0016 z 29.2. 1996 vydala Státní zkušebna č. 227.


Zkoušky
a hodnocení


Tyto a další hodnoty jsou doloženy jednotlivými protokoly, zkušebními zprávami a osvědčeními řady
akreditovaných zkušebních pracovišť.
Samostatnou rozsáhlou přílohu tvoří měření akustických vlastností fólií AMS-Tecsound a některých
kombinací těchto fólií se zvukově pohltivými materiály.

 

Ukázka z měření stupně vzduchové neprůzvučnosti R pro různé tloušťky plechů a AMS-Tecsound:

 

 

AMS-Tecsound tl.2 mm na ocel.plechu 0,8 mm

AMS-Tecsound tl.3 mm na ocel.plechu 1,0 mm

   

Kontaktní  formulář


nahoru