Stupeň vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN 36 8840 - ADM 02

Stanovení indexu vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN ISO 717-1 

Objednatel: VESTIN izolační materiály s.r.o. Měřená konstrukce: Vrstvy zvukoizolačních materiálů
  Moskevská 40/14 Složení vzorku: Tecsound fólie tl. 2,0 mm
  468 01 Česká Lípa Ocelový plech tl. 0,8 mm
Místo měření: SVUSS - Běchovice Plošná hmotnost: 10,0 kg/m2
akustická laboratoř
Datum měření: 10.9.1992 Rozměry zkušebního vzorku: 1240 × 620 × 2,8 mm

R - 1/3 okt. pásma

Tecsound fólie tl. 2,0 mm  

f [Hz] R [dB]
100 14
125 16
160 19
200 22
250 26
315 26
400 28
500 29
630 31
800 34
1000 37
1250 38
2000 43
2500 45
3150 46
4000 48
5000 51
6300 52
8000 55
1600 40

POSOUZENÍ PODLE ČSN ISO 717-1: 

Základem pro hodnocení jsou výsledky získané laboratorní metodou.  
Index vzduchové neprůzvučnosti : RW(C;Ctr) =34(-2;-6)dB  
Faktory přizpůsobení spektru: C100-3150 = -2 dB C100-5000 = -1 dB
Ctr,100-3150 = -6 dB Ctr,100-5000 = -6 dB

Evid. číslo protokolu: 11-3894/01 Zhotovitel: SONING  
  Plzeňská 66  
  151 24 Praha 5  
Datum vyhotovení: 14.11.2001     Podpis: Ing. Robert Fleischman