Stupeň vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN 36 8840 - ADM 02

Stanovení indexu vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN ISO 717-1 

Objednatel: VESTIN izolační materiály s.r.o. Měřená konstrukce: Vrstvy zvukoizolačních materiálů
  Moskevská 40/14 Složení vzorku: Tecsound fólie tl. 3,0 mm
  468 01 Česká Lípa Ocelový plech tl. 1,0 mm
Místo měření: SVUSS - Běchovice Plošná hmotnost: 13,6 kg/m2
akustická laboratoř
Datum měření: 7.9.1992 Rozměry zkušebního vzorku: 1240 × 620 × 4,0 mm

R - 1/3 okt. pásma

Tecsound fólie tl. 3,0 mm

  

f [Hz] R [dB]
100 17
125 18
160 20
200 24
250 27
315 28
400 31
500 32
630 34
800 37
1000 39
1250 40
1600 43
2000 45
2500 47
3150 48
4000 51
5000 53
6300 54
8000 56

POSOUZENÍ PODLE ČSN ISO 717-1: 

Základem pro hodnocení jsou výsledky získané laboratorní metodou.  
Index vzduchové neprůzvučnosti : RW(C;Ctr) =36(-1;-6)dB  
Faktory přizpůsobení spektru: C100-3150 = -1 dB C100-5000 = -0 dB
Ctr,100-3150 = -6 dB Ctr,100-5000 = -6 dB

Evid. číslo protokolu: 11-3894/06 Zhotovitel: SONING  
  Plzeňská 66  
  151 24 Praha 5  
Datum vyhotovení: 14.11.2001     Podpis: Ing. Robert Fleischman